Gdynia

Gdynia oferuje piękne plaże i przystanie jachtowe, co przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów. Promenada nadmorska, zwana Skwerem Kościuszki, jest popularnym miejscem spacerów i rekreacji. Miasto ma wiele atrakcji kulturalnych, takich jak Muzeum Emigracji, Muzeum Marynarki Wojennej, czy Teatr Muzyczny

Statek-muzeum “Dar Pomorza”

Trójmasztowy żaglowiec zbudowany w 1909 r., od lat 30. XX w. do lat 80. służył Polskiej Marynarce Handlowej jako jednostka szkoleniowa dla studentów Szkoły Morskiej w Gdyni. Obecnie statek-muzeum, cumujący przy gdyńskim Nabrzeżu Pomorskim, jest jednym z najważniejszych zabytków polskiego dziedzictwa morskiego ubiegłego wieku. Imponująca sylwetka żaglowca stanowi element na stałe wpisany w miejski krajobraz Gdyni. W zabytkowych przestrzeniach, takich jak salon komendanta, mesa, szpital, stanowiska sterowe czy maszynownia, zachowane zostały artefakty dokumentujące historię żaglowca i jego załóg

Molo Południowe

Molo Południowe powstawało równolegle z budową Portu Gdynia w latach 30. XX wieku. Budowa zaczęła się w 1934 roku i od razu miała to być przestrzeń rekreacyjna, którą jest do dziś. Przez środek pirsu biegnie al. Jana Pawła II. To oś widokowa Gdyni, przy której stoją ważne pomniki – m.in. kamienny pomnik jednego z najwybitniejszych polskich marynistów – Józefa Konrada Korzeniowskiego. Na końcu mola jest Aleja Statków Pasażerskich z gwiazdami największych i najciekawszych wycieczkowców, które odwiedziły Gdynię. Po prawej ok. 40 metrów od brzegu można zobaczyć kamienny cokół z rzeźbą Marzyciela – Dyrygenta Fal.