Gdańsk

Jest to miasto o ponad tysiącletniej historii, którego tożsamość na przestrzeni wieków kształtowała się pod wpływem różnych kultur. W gdańsku odbywają się największe na świecie targi bursztynu i wyrobów bursztynowych. Gdańsk stanowi jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce.

Bazylika Mariacka

Każdego dnia w południe pod słynnym zegarem astronomicznym w Bazylice Mariackiej w Gdańsku gromadzą się mieszkańcy i turyści, żeby zobaczyć niezwykły pokaz. Najpierw słyszymy muzykę sakralną, potem Adam i Ewa wydzwaniają pełne godziny i kwadranse. Z zegara wyłaniają się figury – 12 apostołów i nad nimi 4 ewangelistów.

Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to instytucja, której działaniom przyświeca hasło Kultura wielu wymiarów. Na jednej z największych powierzchni wystawienniczych w Europie za pomocą nie tylko artefaktów, ale również nowoczesnych technologii przedstawiano historię ludności cywilnej żyjącej w trakcie II wojny światowej, a także ukazano wyjątkowość polskiego doświadczenia na tle innych narodów.